Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Bước Theo Chân Đức Phật

Share |(Pháp Thoại: Thầy Thái Hòa chia sẻ vào ngày 19/12/2010, tại chùa Linh Sơn, bang Kusinaga thuộc Indian cho khoảng 30 người tu trẻ, tại Kusinaga, do Sư cô Trí Thuận trú trì và phiên dịch).
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thưa Sư cô Trú Trì và các Chú quý mến!
Hôm nay là ngày 19/12/2010, tại giảng đường chùa Linh Sơn, ở Kusinaga, tôi xin chia sẻ Pháp thoại đến với quý vị “Bước Theo Chân Đức Phật”.
Khi nghe tôi thỉnh tiếng Khánh, xin Đại chúng tập trung tâm ý theo dõi hơi, theo sự hướng dẫn của tôi.
“Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào; thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào dài, tôi biết tôi đang thở vào dài; thở ra dài, tôi biết tôi đang thở ra dài. Thở vào ngắn, tôi biết tôi đang thở vào ngắn; thở ra ngắn, tôi biết tôi đang thở ra ngắn”.
“Thở vào, tôi biết tôi đang sinh ra và có mặt trên quê hương của Đức Phật; thở ra tôi biết tôi đang sinh ra và có mặt trên quê hương Đức Phật”.
“Thở vào tôi biết tôi đang ngồi yên lắng tại thiền đường chùa Linh Sơn ở Kusinaga; thở ra tôi biết tôi đang ngồi yên lắng tại thiền đường chùa Linh Sơn ở Kusinaga”.
“Thở vào tôi biết tôi đang có hạnh phúc làm người; thở ra tôi biết tôi đang có hạnh phúc làm người”.
“Thở vào tôi biết tôi đã và đang quy y Phật Pháp Tăng; thở ra tôi biết tôi đã và đang quy y Phật Pháp Tăng”.
“Thở vào và thở ra, tôi thề trọn đời không giết hại chúng sanh, luôn luôn biết đem trí tuệ và tình thương để tôn trọng và bảo vệ sự sống cho mọi người và muôn loài;
Thở vào và thở ra, tôi thề trọn đời không lấy của không cho mà luôn luôn biết đem trí tuệ và tình thương để tôn trọng và bảo vệ tài sản cho mọi người và muôn loài;
Thở vào và thở ra, tôi thề trọn đời sống đoan chánh và luôn luôn biết đem sự đoan chánh để bảo vệ mọi phẩm giá cao quý cho mọi người và muôn loài;
Thở vào và thở ra, tôi thề trọn đời sống chân thật, không dối trá và luôn luôn biết đem sự chân thật để hiến tặng cho mọi người và che chở muôn loài;
Thở vào và thở ra, tôi thề trọn đời không sử dụng những độc tố gây tê liệt ý thức; biết nuôi dưỡng chất liệu trí tuệ và từ bi để làm đẹp bản thân và trang nghiêm cuộc đời”.
Xin Đại chúng trở lại với thực tại hiện tiền và ngồi với tư thế thoải mái để nghe pháp thoại.
Thưa Đại chúng!
Cách đây hai mươi sáu thế kỷ, đức Thế Tôn của chúng ta, đã chọn Lâm Lumbini để thị hiện đản sanh, chọn Bodhigaya để thiền định và giác ngộ, chọn Sarnath (Lộc uyển) để chuyển vận Pháp luân và thành lập Tăng đoàn, chọn Vesàli để công bố Bát Kính Pháp và thiết lập Ni đoàn, chọn Kusinaga để thị hiện Niết bàn.
Trong kinh Nikàya ghi lại rằng: Đức Thế Tôn có ý định muốn Niết bàn tại thành Kusinaga, nhưng Ngài Ananda đề nghị, Thế Tôn nên đến một Thành phố hay một thị trấn khác rộng lớn hơn, nhưng bấy giờ đức Thế Tôn dạy cho Tôn giả Ananda rằng, chính nơi thị trấn Kusinaga nầy như Lai đã nhiều lần buông bỏ sắc thân ở đây, nên bây giờ thành bậc Vô thượng giác, khi xả bỏ sắc thân, Như Lai cũng muốn buông bỏ sắc thân ở đây vậy.
Như vậy, Đại chúng biết rằng, vùng Kusinaga của chúng ta đang ở đây, là quê hương mà Đức Thế Tôn đã trải qua nhiều lần buông bỏ hình hài ở đây, vậy xin Đại chúng hãy nhắm mắt lại nhìn thật sâu vào những gì đang hiện hữu ở nơi Kusinaga nầy, để chúng ta có thể tiếp xúc được truyền thống, bản nguyện cũng như Pháp thân, báo thân và ứng hóa thân của Đức Thế Tôn trong giây phút mầu nhiệm và tuyệt vời nầy.
Thưa Đại chúng!
Trong kinh Nikàya, đức Thế Tôn dạy cho ta biết rằng, ở đời có bốn hạng người:
Hạng thứ nhất: Từ nơi bóng tối mà đi vào bóng tối. Tức là hạng người, chỉ chuyên tâm nghĩ ác, nói ác và làm ác, nên từ kiếp nầy sang kiếp khác cứ lang thang hoài trong kiếp sống luân hồi khổ đau.
Hạng thứ hai: Từ nơi bóng tối mà bước ra ánh sáng. Tức là hạng người sinh ra đời gặp được Thầy hiền, bạn tốt đưa lối dẫn đường và biết phát tâm quy y Phật Pháp Tăng, thọ trì năm giới quý báu để tu học, bỏ ác làm lành, giữ gìn tâm ý trong sạch, nhờ vậy mà họ bước ra khỏi bóng đêm của sinh tử, hướng tới ánh sáng của đời sống giải thoát giác ngộ.
Hạng thứ ba: Từ nơi ánh sáng mà bước vào bóng tối. Tức là hạng người sinh ra đã gặp được Phật pháp, đã gặp được những người bạn tốt, nhưng lại nghe theo thầy tà bạn ác, bỏ Phật pháp sống và thực hành theo tà pháp, nên họ là hạng người đang và sẽ thất vọng trong đời sống ở hiện tại và tương lai, vì vậy, họ là hạng người từ nơi ánh sáng mà bước vào bóng tối.
Hạng thứ tư: Từ nơi ánh sáng mà bước tới ánh sáng. Tức là hạng người đã có nhiều đời tu học ở trong chánh pháp và họ nguyện đời đời, kiếp kiếp sanh ra bất cứ ở đâu đều gặp được chánh pháp, gặp được thiện hữu tri thức, thọ và trì chánh pháp, nếm được pháp vị, khiến họ càng thực tập tâm trí càng sáng lên, hạnh phúc càng lớn lên, nên những vị nầy gọi là hạng người từ nơi ánh sáng bước tới ánh sáng, từ cõi Thánh mà bước tới cõi Phật.
Vậy, bây giờ quý vị biết rằng, quý vị là hạng người nào trong bốn hạng người ấy? Tôi tin chắc rằng, quý vị là hạng người từ nơi bóng tối bước ra ánh sáng và sẽ là hạng người từ nơi ánh sáng mà bước tới ánh sáng.
Quý vị sẽ là những vị tiếp nối Đức Thế Tôn và chư Tổ làm sáng lại những gì mà đức Thế Tôn đã dạy và để lại cho chúng ta, góp phần xây dựng sự yên bình trên quê hương Kusinaga nói riêng và trên toàn thể liêng bang Ấn độ nói chung.
Trước khi dứt lời, tôi xin cảm ơn Sư cô Thích Nữ Trí Thuận, Trú trì chùa Linh Sơn ở Kusinaga, đã thương Phật, thương Thầy Tổ mà nỗ lực thực hiện hạnh nguyện Đại thừa Bồ tát không biết mỏi mệt và cảm ơn Đại chúng đã ngồi yên suốt cả một thời gian để lắng nghe tôi chia sẻ.
Xin cầu nguyện Đức Phật Từ bi chứng minh và gia hộ cho tất cả chúng ta.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát.
Thích Thái Hòa

Ban Thị giả kính ghi.BÀI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

một tờ kinh thiêng

một tờ kinh thiêng

ALBUM LỄ TANG THÂN PHỤ Thượng Tọa THÍCH THÁI HÒA

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn

Theo Dấu Chân Thầy

Phim Pictures "Con đường xưa Thầy đi" nhân ngày vào Gia Định-Saigon từ 01 đến 07- 3 - Tân Mão- 2011.

Lên đầu trang
Xuống cuối trang