Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2010

Đức Thế Tôn Của Chúng Ta

Share |


Đức Thế Tôn Của Chúng Ta
(Pháp Thoại:Thầy Thái Hòa chia sẻ ngày 17/12/2010, ở giảng đường chùa Phật giáo Bangladest, tại Bodhigaya, tiểu bang Bihar thuộc Indian, trong buổi lễ cúng dường trai Tăng đến hai trăm vị Tăng Ni của tám quốc gia, gồm Việt Nam, Tây Tạng, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Nepal, Kampuchia và Bangladest, do Tỷ khưu ni Thích Nữ Diệu Đáo và thân quyến đến từ USA cúng dường và do Sư Đức Hiền phiên dịch).

Nam Mo Tassa Bhagavato Arahato Samma sambudhassa.
Kính bạch chư Tôn đức!
Cùng quý vị trong trai chủ hiện tiền quý mến!
Trước hết, tôi xin thay mặt chư Tôn đức hiện tiền tán dương việc làm của Sư cô Thích Nữ Diệu Đáo và thân quyến, đã thỉnh được Tôn Tượng Bồ tát Quán Thế Âm an trú tại khuôn viên Bodhigaya, và đã cung thỉnh chư Tăng từ Việt nam sang đây để an vị, chẩn tế cầu nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh an lạc và lại cung thỉnh chư Tăng Ni của nhiều quốc gia đến giảng đường nầy cúng dường trai Tăng để gieo trồng phước đức giải thoát và giác ngộ đồng thời hồi hướng cho pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Nhân đây, tôi xin chia sẻ Pháp thoại đến quý vị như sau:
Đức Thế Tôn của chúng ta có mặt giữa cuộc đời là để hàn gắn lại những gì thế gian đã bị đổ vỡ; dựng đứng lại những gì giữa thế gian đã bị xiêu vẹo; bật ngọn đèn cho mọi người thấy và dẫn đường cho mọi người đi.
Sở dĩ, thế gian bị đổ vỡ, vì do con người ở trong thế gian sống với lòng tham lam; sống với lòng sân hận; sống với tâm si mê, kiêu mạn, nghi ngờ và chấp ngã.
Thế gian bị xiêu vẹo, vì con người ở trong thế gian, sống với tâm tà kiến và không có chánh kiến.
Nên, Đức Thế Tôn có mặt giữa của cuộc đời là để bật ngọn đèn cho mọi người thấy và dẫn đường cho mọi người đi.
Đức Thế Tôn của chúng ta đã bật ngọn đèn chánh kiến cho mọi người thấy được sự thật của Khổ là khổ; thấy được sự thật của Tập là tập khởi của khổ; thấy được sự thật của Diệt là khổ hoàn toàn vắng bặt và thấy được sự thật của Đạo là con đường diệt tận khổ đau.
Vì dẫn đường cho mọi người đi, nên đức Thế Tôn đã chuyển vận pháp luân, thiết lập Tăng Đoàn để tuyên dương chánh pháp và thiết lập hàng cư sĩ để hộ trì chánh pháp.
Vậy, muốn hàn gắn lại những gì giữa thế gian đã đổ vỡ, hàng tứ chúng đệ tử của đức Thế Tôn, chúng ta cần phải nỗ lực giảm và loại bỏ tham; giảm và loại bỏ sân; giảm và loại bỏ si; giảm và loại bỏ kiêu mạn, nghi ngờ và chấp ngã. Sống và thực tập với giới thanh tịnh; với định thanh tịnh và với tuệ thanh tịnh.
Tiếp tục sứ mệnh từ Đức Thế Tôn, hàng Tứ chúng đệ tử của Ngài, muốn dựng đứng lại những gì thế gian đã bị xiêu vẹo, chúng ta cần phải buông bỏ tà kiến, thực hành chánh kiến. Chúng ta phải thực hành chánh kiến hàng ngày trong các oai nghi đi đứng nằm ngồi của mỗi chúng ta, để chúng ta thực sự có năng lượng của chánh pháp để hiến tặng cho đời, góp phần vào sự nghiệp giữ gìn hòa bình cho thế giới hiện nay một cách thiết thực.
Chúng ta thực tập được như vậy là chúng ta biết ơn đức Thế Tôn của chúng ta một cách sâu sắc và thực tế.
Một lần nữa, tôi xin thay mặt chư Tôn đức hiện tiền, tán dương công hạnh cúng dường của Sư cô Thích Nữ Diệu Đáo và thân quyến, nguyện đem công đức nầy hồi hướng cho người còn kẻ mất của trai chủ đều được an lành, thế giới hòa bình và pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Cầu nguyện Đức Phật Từ bi gia hộ cho tất cả chúng ta an lành.


Ban Thị Giả kính ghi.
(còn bài số 2...)

BÀI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI QUAN TÂM

một tờ kinh thiêng

một tờ kinh thiêng

ALBUM LỄ TANG THÂN PHỤ Thượng Tọa THÍCH THÁI HÒA

http://tuanvietnam.vietnamnet.vn

Theo Dấu Chân Thầy

Phim Pictures "Con đường xưa Thầy đi" nhân ngày vào Gia Định-Saigon từ 01 đến 07- 3 - Tân Mão- 2011.

Lên đầu trang
Xuống cuối trang